הגשת בקשות לקרן עוגן מסלול קורונה ערבות מדינה 

מ.ט.י רעננה ע"ר ומלכ"ר , משמש כרפרנט  של קרן "עוגן", ומסייע ליזמים ובעלי עסקים להכין את הבקשות למימון לקרן "עוגן" באופן יעיל, מהיר ומקצועי. כחלק מהשירות בחרנו באפשרויות סיוע שונות שיקלו עליכם את ההגשה ויוזילו ככל שניתן את עלות הכנת הבקשות. התהליך עצמו כרוך במילוי גיליון אקסל וצירוף של מסמכים נלווים (דו"חות כספים ומאזנים, תדפיסי בנק, אובליגו, תעודות מזהות) וחוות דעת המ.ט.י 

מסלולי הגשה ותנאים: 

מסלול א' (לעסקים שנפגעו מהקורונה)

מתאים לעסק קיים בלבד (עסק שתאריך רישומו ופעילותו החלה  ב-2019 או לפני) שיכול לשקף קשיים תזרימיים כתוצאה מההתמודדות עם משבר הקורונה.

תנאי ההלוואה

גובה ההלוואה המקסימלי: 24% מהמחזור עד 200,000 ש"ח

ריבית: פרים + 1.5%

ערבים: לא נדרש

תקופה: עד 5 שנים 

גרייס: עד שנה 

נדרש חוות דעת של יועץ המ.ט.י 

מסלול ב' (לעסקים חדשים) 

מתאים לעסק בהקמה וחדש (עסק שהוקם לאחר 1.1.2020) ויכול לשקף קשיים תזרימים כתוצאה מההתמודדות עם משבר הקורונה.

גובה ההלוואה המקסימלי: 8% מההוצאות מצטברות עד 200,000 ש"ח

ריבית: פרים + 1.5%

ערבים: לא נדרש

הון עצמי: לפחות 20,000 ש"ח 

תקופה: עד 5 שנים 

גרייס: עד שנה 

נדרש תכנית עסקית מלאה של יועץ המ.ט.י 

אופן ההגשה:

תוכלו לבחור באחד משני אופני ההגשה הבאים: 

א. הכנה עצמית של המסמכים והעברתם אלינו להכנת חוות דעת מקצועית לקרן (בעלות סמלית) 

ב. הסתייעות במומחה שיסייע למלא את הטפסים וכמובן יכין את חוות הדעת לקרן (במחיר מסובסד)

מחירון הגשת הבקשות: 

במסלול א' (לעסקים שנפגעו מהקורונה) 

הכנה עצמית - עוסק פטור 200 ש"ח , עוסק מורשה -250 ש"ח חברה בע"מ - 400 ש"ח 

הסתייעות במומחה מלווה -  עוסק פטור 600 ש"ח , עוסק מורשה 750 ש"ח , חברה בע"מ -1,500 ש"ח 

במסלול ב' (לעסקים חדשים) 

הכנת תכנית עסקית על ידי יועץ מ.ט.י 1970 ש"ח 

על מנת לאפשר לתהליך להתממש הצורה יעילה על בעל העסק לבצע ביעילות התהליך ולהשלים את החומרים הנדרשים (בין אם הוא ממלא את המסמכים בעצמו ובין אם נעזר במומחה). אי השלמת המידע והחומרים לא תקנה זכות החזר כספי או כל זכות אחרת ותביא לפסילת הבקשה. אין התחייבות בהכנת וסיוע בהגשת הבקשה שההלוואה תאושר והדבר תלוי אך ורק בוועדת האשראי של קרן "עוגן". תשלום בגין עבודת היועץ לא תוחזר. 

למען הסדר הטוב חשוב להבין שאם חשבון בעל העסק הינו מוגבל או שנמצא בהליכים משפטיים לא יוכל לקבל מימון 

כמו כן הסתרת מידע לגבי מצב העסק או אכ"מים תביא לפסילת הבקשה 

כל בעל עסק יכול, ללא תשלום, להיכנס לאתר בנק ישראל כדי להוציא את המידע הקיים לגביו במערכות בדו"ח "ריכוז נתוני אשראי". הוצאת הדו"ח יקל על ממלא הבקשה. להלן קישור לצורך הוצאת הדו"ח  

אם הנכם מעוניינים להתקדם ולהגיש בקשה אנא חזרו אלינו בווטסאפ ווב 09-7602716 דוא"ל michaelc@startup.org.il 

טל': 09-7602716

פקס: 09-7602245

מט"י רעננה ©2019 כל הזכויות שמורות

מ.ט.י רעננה

החרושת 27, רעננה