top of page
מ.ט.י רעננה
עוגן לוגו

הגשת בקשות לעוגן - הקרן להלוואות חברתיות במסלול קורונה ערבות מדינה ומסלולים אחרים

מ.ט.י רעננה היא עמותה ללא מטרות רווח, המשמשת כרפרנטית של עוגן - הקרן להלוואות חברתיות, ומסייעת ליזמים ובעלי עסקים קטנים להכין את הבקשות המימון לעוגן באופן יעיל, מהיר ומקצועי. כחלק מהשירות בחרנו באפשרויות סיוע שונות שיקלו עליכם את ההגשה ויוזילו ככל שניתן את עלות הכנת הבקשות. התהליך עצמו כרוך במילוי גיליון אקסל וצירוף של מסמכים נלווים (דו"חות כספים ומאזנים, תדפיסי בנק, אובליגו, תעודות מזהות) וחוות דעת המ.ט.י. 

אנו מתחייבים להיות יעילים ומהירים בעיבוד הבקשות, כמובן לכך שיסופק המידע והמסכים הנדרשים.

חשוב לציין שאנו עושים מאמץ גדול כדי לדאוג לכך שהעסקים והיזמים יזכו לקבל את ההלוואה המתאימה ביותר לצורכיהם ורצונותיהם. אך יש גם לקחת בחשבון שיתכנו מצבים בהם ניתן יהיה לאשר לעסק ההלוואה במסלול אחר מזה שהוא ביקש או לא לאשר הלוואה בכלל. בכל מקרה ההחלטות וההלואות ניתנות על פי שיקול דעתה של עוגן בלבד.

מסלולי הגשה ותנאים: 

מסלול הקרן בערבות מדינה- לעסקים שנפגעו מהקורונה

 •  

 • ללא ערבים

 • 5% פקדון

 • וותק של שנה ומעלה

 • פריים +1.5%

 • סכום הלוואות מירבי 400,000 ש"ח

 • תקופת הלוואה 60 חודשים

 • גרייס עד 12 חודשים

מסלול מפרשים - לעסק בהקמה עד  שנה 

 • ערב אחד

 • ללא פקדון

 • עסק בהקמה עד שנה

 • פריים +3.5%

 • סכום הלוואות מירבי 300,000 ש"ח

 • תקופת הלוואה 60 חודשים

 • גרייס עד 6 חודשים

מסלול סנפירים - לעסק עם ותק של שנה 

עסק עם וותק של שנה לפחות

ניסיון בתחום וניסיון בניהול לבעל העסק

השקעה של לפחות 20,000 ₪ מהון עצמי

 • ערב אחד

 • ללא פקדון

 • וותק של שנה ומעלה

 • פריים +2.5%

 • סכום הלוואות מירבי 400,000 ש"ח

 • תקופת הלוואה 60 חודשים

 • גרייס עד 6 חודשים

 

מסלול משוטים- לעסק עם ותק של שנתיים

 • ללא ערבים

 • 20% פקדון

 • וותק של שנתיים ומעלה

 • פריים +3.5%

 • סכום הלוואות מירבי 400,000 ש"ח

 • תקופת הלוואה 60 חודשים

 • גרייס עד 6 חודשים

מסלול שובר גלים- לעסק עם ותק של ארבע שנים ומעלה

 • ללא ערבים

 • ללא פקדון

 • וותק של 4 שנים ומעלה

 • פריים +4.5%

 • סכום הלוואות מירבי 400,000 ש"ח

 • תקופת הלוואה 60 חודשים

 • גרייס עד 6 חודשים

על מנת לאפשר לתהליך להתממש הצורה יעילה על בעל העסק לבצע ביעילות את התהליך ולהשלים את החומרים הנדרשים (בין אם הוא ממלא את המסמכים בעצמו ובין אם נעזר במומחה). אי השלמת המידע והחומרים לא תקנה זכות החזר כספי או כל זכות אחרת ותביא לפסילת הבקשה. בהכנת וסיוע בהגשת הבקשה אין התחייבות שההלוואה תאושר, והדבר תלוי אך ורק בוועדת האשראי של עוגן. תשלום בגין עבודת היועץ לא תוחזר. 

למען הסדר הטוב חשוב להבין שאם חשבון בעל העסק הינו מוגבל או שנמצא בהליכים משפטיים לא יוכל לקבל מימון, כמו כן הסתרת מידע לגבי מצב העסק או אכ"מים תביא לפסילת הבקשה. כל בעל עסק יכול, ללא תשלום, להיכנס לאתר בנק ישראל כדי להוציא את המידע הקיים לגביו במערכות בדו"ח "ריכוז נתוני אשראי". הוצאת הדו"ח יקל על ממלא הבקשה. להלן קישור לצורך הוצאת הדו"ח  

אם הנכם מעוניינים להתקדם ולהגיש בקשה אנא חזרו אלינו בווטסאפ 09-7602716 דוא"ל michaelc@startup.org.il 

bottom of page