top of page
שלח הודעה למטי

מעוניין לקבל פרטים נוספים?

שלח את הטופס מטה ונחזור אליך עם המידע

הטופס נשלח בהצלחה

מענקי המדען הראשי

רקע

 

עידוד המחקר והפיתוח (מו"פ) התעשייתי הוא מרכיב מהותי וחיוני לצמיחתן של תעשיות עתירות הטכנולוגיה. על מנת לעודד קידום פעילות שכזו מדינות לוקחות על עצמן חלק מהסיכונים הכלכלים של היצרן בדמות העמדת הון לרשותו. במדינת ישראל הרשות לחדשנות (לשעבר המדען הראשי) אמונה על נושא זה ומעודדת חדשנות טכנולוגית ותעשייתית באמצעות יישום החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד 1984 (חוק המו"פ).

חוק המו"פ קובע תנאים למתן מענקים, הלוואות, פטורים והקלות שיינתנו לתוכניות מאושרות לשם הגשמת יצירת מקומות עבודה, פיתוח תעשייה עתירת ידע, שיפור מאזן התשלומים של המדינה על ידי ייצור וייצוא מוצרים עתירי מדע ויצירת תשואה עודפת למשק. תשואה עודפת למשק מוגדרת כפער בין התשואה לחברה הבודדת לבין התשואה למשק בדמות זליגת ידע והגדלת רווחת הצרכן.

יישום התמיכה במו"פ התעשייתי נעשית הן על ידי מימון ישיר באמצעות קרן המו"פ והן באמצעות תוכניות מיוחדות ובהן תוכנית פיתוח והרחבה של תשתית טכנולוגית לתעשייה באמצעות סיוע למו"פ הגנרי (תוכנית מגנ"ט), קידום העברת ידע מהאקדמיה לתעשייה (תוכנית מגנטו"ן ונופר), טיפוח שיתופי פעולה בינלאומיים בתחום המו"פ התעשייתי (מתימו"פ) ותמיכה ביזמים בתחילת דרכם בין אם בחממות טכנולוגיות ובין אם במסגרת תוכנית תנופה.

תכנית תנופה למיזמים חדשים

פרויקט תנופה, של המדען הראשי, נועד לסייע ליזמים טכנולוגיים מתחילים. ההגשה לפרויקט מורכבת ממילוי והגשת טפסי תנופה ותהליך סינון מול רפרנט של תנופה. לפרויקט חמישה מסלולים שונים שהעיקרי שבו הינו תכנית תנופה למיזמים מתחילים. תכנית זו מיועדת לממציאים, יזמים וחברות סטארט-אפ בראשית דרכן. הסיוע של  תנופה ניתן לצורך הוכחת התכנות טכנולוגית ו/או ישימות עסקית של הרעיון ולהגנה על הקניין הרוחני של היזמים. היזמים יכולים לנצל את המענק לבניית אב-טיפוס של הרעיון, לביצוע סקר שוק והכנת תכנית עסקית למיזם, להגשת הבקשה לפטנט ולמאמצי שיווק ראשוניים. היקף התמיכה במסלול זה הוא בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר, עד לתקרת מענק של 200,000 ₪.

למט"י רעננה למעלה מ- 20 שנות ניסיון בהגשת בקשות בהצלחה למדען הראשי, בואו להיעזר בליווי יועץ מומחה ובתעריף מסובסד

הגשת בקשות למדען הראשי
bottom of page