top of page
שלח הודעה למטי

מעוניין לקבל פרטים נוספים?

שלח את הטופס מטה ונחזור אליך עם המידע

הטופס נשלח בהצלחה

הלוואות

המיזם שלך זקוק לכסף?

מטי רעננה יכול לעזור לך בהשגת הלוואות יחודיות מקרנות מימון לעסקים

למטי רעננה שיתוף פעולה עם מגוון מקורות מימון לעסקים המציעים הלוואות לעסקים בתנאים מועדפים. מימון לעסקים ניתן בעזרתן של עמותות פילנתרופיות, מוסדות ממשלתיים, גופים ציבוריים, בנקים וחברות אשראי, המציעים הלוואות לעסקים שע"פ רוב הינן בתנאים מועדפים על אלו של הבנקים. מ.ט.י רעננה מסייע בבחירת אפיק המימון המתאים והכנת בקשה או תוכנית עסקית לצורך קבלת המימון.

פעמים רבות, עסק בשלביו הראשונים, נדרש להיעזר במינוף פיננסי (מימון) כדי לאפשר את תחילת פעילותו. מימון זה כולל בדרך כלל סכום עבור ההשקעה הראשונית, ועבור ההון החוזר הדרוש לתפעול חודשי הפעילות הראשונים של העסק. כמו כן, לעיתים נדרש מימון לתפעולו של עסק קיים בתהליך של הרחבה או פיתוח העסק.

לנוחיותכם רשימת קרנות עדכנית (אנחנו עובדים קשה על מנת לעדכן את תנאי הקרנת, עם זאת יתכנו שינוים/פערים, התנאים הקובעים הינם אלו הניתנים על ידי הקרנות עצמן בלבד)

גובה סיוע עד:

240,000 ₪

שם ההלוואה:

קרן נתן

קהלי יעד:

יזמים שזהו העסק הראשון שלהם ומתקשים לגייס מימון ממקורות אחרים

הקמת עסק חדש או פיתוח עסק הפועל כ-3 חודשים או פחות

מטרה:

קרן נתן

הגוף האחראי:

בהתאמה אישית

פירוט ההלוואה:

ללא ריבית

ריבית:

הקמת עסק חדש וראשון

תחומי סיוע:

נקבעת באופן אישי לכל אחד

תקופת פירעון:

היזמים אזרחי ותושבי מדינת ישראל.

היזמים צריכים להביא רעיון ולהיות בעלי ניסיון בתחום הרלוונטי.

היזמים נדרשים להציג תכנית עסקית.

הערות:

גובה סיוע עד:

150,000 ₪

שם ההלוואה:

הלוואות לעסקים בקהילה האתיופית

קהלי יעד:

לפחות 50% מבעלות העסק היא של יוצאי אתיופיה

הקמה או הרחבת עסק

מטרה:

הגוף האחראי:

פירוט ההלוואה:

ריבית מהוונת בעת מתן ההלוואה

ריבית:

הקמה או הרחבת עסק וניהול הון חוזר

תחומי סיוע:

עד 5 שנים

תקופת פירעון:

לצורך קבלת ההלוואה על היזם להעמיד 2 ערבים.

כמו כן, על היזם להציג תכנית עסקית ו/או יועץ עסקי שמלווה את ההקמה.

בנוסף, לפחות 50% מבעלות העסק צריכה להיות של יוצאי אתיופיה.

הערות:

גובה סיוע עד:

125,000 ₪

שם ההלוואה:

קרן לעולה העצמאי (ותושבים חוזרים)

קהלי יעד:

עולים חדשים עד 10 שנים בארץ ותושבים חוזרים (זכאים) עד שנתיים בארץ

הקמה, הרחבה או רכישת עסק

מטרה:

בנק מרכנתיל דיסקונט

הגוף האחראי:

​בטחונות בשיעור 10% מסכום ההלוואה.

נדרש הון עצמי בשיעור 25% לפחות מסכום ההלוואה.

תקופת גרייס עד 12 חודשים.

פירוט ההלוואה:

פריים + 1.75%

ריבית:

הון חוזר, ציוד, השקעה, רכישת עסק קיים

תחומי סיוע:

6 שנים

תקופת פירעון:

נדרשת ערבות אישית.

הגשה על ידי מט"ים ויועצים מורשים.

הערות:

גובה סיוע עד:

3,000,000 ₪

שם ההלוואה:

קרן פועלים לעסקים

קהלי יעד:

עסקים בהקמה או הרחבה ועסקים הנדרשים למימון לצורך ניהול תקין של ההון החוזר. ההלוואה מתאימה ללקוחות כל הבנקים.

הקמה או הרחבת עסק

מטרה:

בנק הפועלים

הגוף האחראי:

עד 500,000 ₪ לבעלי מחזור של עד 5 מליון ש"ח.

עד 3,000,000 ₪ לבעלי עסקים עם מחזור מעל 5 מליון ש"ח או 10% מהמחזור (הנמוך מביניהם).

פירוט ההלוואה:

נתון למו"מ מול הבנק

ריבית:

הקמה או הרחבת עסק וניהול הון חוזר

תחומי סיוע:

עד 6 שנים כאשר תינתן תקופת דחייה של עד 12 חודשים על החזר תשלומי הקרן ("גרייס").

תקופת פירעון:

הבנק דורש ביטחונות על סך 25% מהיקף ההלוואה

הערות:

גובה סיוע עד:

8,000,000 ₪

שם ההלוואה:

הקרן בערבות המדינה

קהלי יעד:

עסקים קטנים ובינוניים אשר ישנה הצדקה כלכלית להמשך קיומם ועל פי החלטת ועדת האשראי ובהמלצת אחד הגופים המתאמים שאכן, יש מקום לסייע להם במימון בער

נתינת הלוואה בערבות המדינה בשני ערוצי סיוע לעסקים קטנים ובינוניים: הלוואות להון חוזר לעסקים קטנים ובינוניים בצמיחה אשר סובלים מקשיי תזרים. הלוואות סיוע להקמת עסקים קטנים ובינוניים חדשים או להרחבת עסקים קיימים.

מטרה:

משרד הכלכלה

הגוף האחראי:

הלוואות עד 100,000 ₪ - מסלול מקוצר מבחינת זמני טיפול: עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 3 מיליון ש"ח.

הלוואות עד 500,000 ₪ : עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ש"ח.

ללווה שמחזור המכירות השנתי שלו בשנה שקדמה לבקשה, בין 6.25 מליון ש"ח ל-100 מליון ש"ח, גובה ההלוואה לא יעלה על 8% ממחזור המכירות האמור.

מסלול מיוחד: עסקים בהקמה.

פירוט ההלוואה:

שיעור הריבית על ההלוואות, לפי המסלולים השונים, יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, ויאושר ע"י ועדת הקרן.

ריבית:

מחזור שנתי: עד 100 מיליון ש"ח.

לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו הגוף באותו הזמן.

קבלת אישור לאחר עריכת בדיקה כלכלית של הגוף המתאם, של הבנק ושל נציג הציבור בועדת האשראי.

פירוט הסיוע:

ביטחונות: בין 10% ל- 25%, תלוי בהגדרת העסק (בהקמה / ותיק).

ערבות: הממשלה מעמידה ערבות בשיעור של 70% / 85% מגובה ההלוואה. בנוסף נדרשת ערבות אישית של הבעלים.

ההלוואות מועמדות באמצעות הבנקים הבאים: מזרחי, פועלים, מרכנתיל, אוצר החייל.

ההלוואה תינתן באחד מהמסלולים החלופיים: שקלי צמוד, שקלי לא צמוד, ריבית משתנה, צמוד מט"ח.

תחומי סיוע:

עד 5 שנים כאשר תינתן תקופת דחייה של 6 חודשים על החזר תשלומי הקרן ("גרייס").

תקופת פירעון:

היקף הביטחונות הנדרש מהלווה עבור 300,000 ₪ הראשונים הוא 10% בלבד מגובה ההלוואה, כאשר הממשלה מעמידה ערבות בשיעור של 85% מגובה ההלוואה.

סך ההלוואה המקסימאלי 500,000 ₪ (כאשר ה - 200,000 ₪ הנוספים על פי תנאי הקרן הרגילים).

הערות:

גובה סיוע עד:

60,000 ₪

שם ההלוואה:

הקרן להלוואות ללא ריבית – מסלול הון חוזר

קהלי יעד:

יזמים בעלי עסק קיים עם מחזור כספים חודשי של לא יותר מ- 150,000 ₪ אשר זקוקים להלוואה לצורך הון חוזר.

ההלוואה מיועדת לעסקים קטנים על מנת לשפר את מחזור הכספים החודשי של העסק ולהתמודד עם בעיות 'אשראי ספקים' או 'שוטף פלוס', וכן עם קשיי נזילות זמניים.

מטרה:

קרן להלוואות ללא ריבית

הגוף האחראי:

הלוואות עד 60,000 ₪

בטחונות והון עצמי נדרשים:

 • 3 ערבים

 • לא נדרש הון עצמי.

 • עבור עסק חדש (הפועל פחות מ- 7 חודשים) נדרשת תכנית עסקית והמלצה של יועץ עסקי, והיזם אינו יכול לפנות אלינו ישירות.

דמי שירות בגובה 170-500 ₪ בהתאם לגובה ההלוואה

פירוט ההלוואה:

ללא ריבית

ריבית:

הון חוזר - בהתאם לתנאי הקרן

תחומי סיוע:

תקופת ההלוואה עד 40 חודש.

תקופת פירעון:

ההלוואות מיועדות לעסקים קטנים. הגדרתה של האגודה לעסק קטן היא עסק שהמחזור החודשי לא עולה על 150,000 ₪.

גיל המועמד: מגיל 22 עד 67.

מועמד שקיבל הלוואה מהאגודה וטרם החזיר את כל החוב, או מועמד שחתם כערב על הלוואה שטרם שולמה לא יכול להגיש בקשה להלוואה חדשה.

האגודה לא תיתן יותר מ- 150,000 ₪ מצטבר לכל מועמד.

כל עסק חייב לפתוח תיק במע"מ.

עבור עסק חדש (הפועל פחות מ- 6 חודשים) נדרשת תכנית עסקית והמלצה של יועץ עסקי. היזם אינו יכול לפנות לקרן ישירות אלא רק דרך יועץ.

כל מועמד בעל חשבון בנק מוגבל בעבר יצטרך לחכות שנה ממועד הסרת ההגבלה. כל מי שבעבר פשט רגל או שיש לו תיק פתוח בהוצאה לפועל או עם רישום שלילי נגדו במערכת הבנקאות, לא יוכל לקבל הלוואה או לחתום בתור ערב.

האגודה לא תדון בבקשת לעסקים שלא עומדים בקריטריונים שלה.

וועדת ההלוואות לא נפגשת באופן קבוע.

הערות:

גובה סיוע עד:

100,000 ₪

שם ההלוואה:

קרן סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה – מסלול מהיר

קהלי יעד:

עסק בהקמה או עסקים קיימים בעלי מחזור שנתי של עד 3 מיליון ש"ח לצורך הון חוזר או השקעות.

לאור המשבר הכלכלי הפוקד את ישראל והעולם ולאור מצוקת האשראי בשוק הישראלי, החליטה הממשלה על פתיחת מסלול להלוואות עד 100,000 ש"ח לעסקים קיימים. הלוואה זו תינתן במסגרת הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות המדינה הוותיקה יותר. יתרונה של הקרן בא לידי ביטוי ברמת הביטחונות והערבויות הנמוכים יחסית הנדרשים מהלווים.

מטרה:

2 גופים מתאמים שנבחרו על ידי המדינה

הגוף האחראי:

הלוואות עד 100,000 ₪ - מסלול מקוצר מבחינת זמני טיפול: עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 3 מיליון ש"ח.

בטחונות והון עצמי נדרשים:

​​

עסק בהקמה:

בטחונות נדרשים: 10% בעבור סכום של עד 300,000 ₪ ו- 25% בעבור היתרה בהלוואות גבוהות מ- 300,000 ₪.

הון עצמי נדרש: 20% מסך ההלוואה

עסק קטן / בינוני:

בטחונות נדרשים: 25%

הון עצמי נדרש:

 1.  במסלול השקעה - נדרש הון עצמי של 20%.

 2. במסלול הון חוזר - לא נדרש הון חוזר

 

* בהלוואה במסלול עסקים בהקמה - ניתן להחליף את הביטחונות בערבות של עד 40% מסכום ההלוואה מערב נוסף, וזאת בכפוף לאישור הוועדה.

* הריבית שתתקבל עבור בטחונות אלו תנוע בין פריים מינוס 1.55% לפריים מינוס 1.6% (תלוי בבנק).

פירוט ההלוואה:

תקופת ההלוואה עד חמש שנים. מתוכם 6 חודשי גרייס ועוד 54 תשלומי החזר. עד פריים + 3.5% (הריבית הינה עפ"י שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.)

ריבית:

הון חוזר, הקמת עסק, רכישת ציוד, רכישת עסק

* בהתאם לתנאי הקרן

תחומי סיוע:

​תקופת ההלוואה עד 5 שנים. מתוכם 6 חודשי גרייס ועוד 54 תשלומי החזר.

תקופת פירעון:

דרישות סף:

 • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.

 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.

 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.

 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.

 

שאלות ותשובות נפוצות:

 1. שאלה: מהו החומר הנדרש בבקשת הלוואה לעסק שכבר הגיש בעבר בקשה?
  תשובה: בכל בקשה נוספת, המסמכים הנדרשים הם: דו"חות מע"מ ו - 102 מעודכנים (שנה אחורה), דו"חות כספיים מעודכנים, דו"חות בנקים (עו"ש + אובליגו) מעודכנים, תחזית פיננסית ותכנית השקעות מעודכנות (במידה ויש) ואישור תשלום ע"ס 250 ₪ לחשבון החשב הכללי. אין חובה למלא את השאלון בשנית, אלא אם כן הבקשה הקודמת הוגשה לפני יותר מ- 3 שנים.

   

 2. שאלה: מהי התייחסות הקרן לחברות קשורות ולמאזנים מאוחדים?
  תשובה: כל חברה, יכולה להגיש בקשה בנפרד עד סכום התקרה, על אף שלחברות בעלים זהים. במידה וקיימת חברה אשר קיבלה הלוואה בקרן על סמך המחזור הכספי השנתי במאזן מאוחד עם חברות הבת שלה, לא יוכלו חברות הבת לגשת בבקשה לקרן ולחלופין.

   

 3. שאלה: מהי "עמלת ערבות מדינה" ומתי יש צורך לשלם אותה?
  תשובה: עסק שאושרה לו סופית הלוואה בקרן - צריך לשלם עמלה למדינה במועד העמדת ההלוואה. סכום זה יעמוד על:​

  • 0.5% מסכום ההלוואה לעסקים חדשים ולעסקים בעלי מחזור של עד 10 מיליון ש"ח.

  • 0.7% מסכום ההלוואה לעסקים בעלי מחזור שנתי של 10-25 מיליון ש"ח.

  • 1% מסכום ההלוואה לעסקים בעלי מחזור שנתי של 25-50 מיליון ש"ח.

  • 1.5% מסכום ההלוואה לעסקים בעלי מחזור שנתי של 50-100 מיליון ש"ח.
    

 4. שאלה: האם ניתן לקבל בקרן הלוואות מטבע חוץ?
  תשובה: הלוואת הקרן הינה שקלית בלבד.

   

 5. שאלה: איזו ריבית ניתן לקבל על פיקדון שהופקד כבטחון בעבור ההלוואה?
  תשובה: בבנק הפועלים - פריים מינוס 1.56%, בבנק מזרחי-טפחות - פריים מינוס 1.56%, בבנק אוצר החייל - פריים מינוס 1.6% ובבנק מרכנתיל דיסקונט - פריים מינוס 1.55%
  (הערה: כל הנ"ל רלוונטי להלוואות בריבית משתנה בלבד).

הערות:

גובה סיוע עד:

90,000 ₪

שם ההלוואה:

האגודה להלוואות ללא ריבית IFLA

קהלי יעד:

בעלי עסק שמחזור הכספים החודשי שלו הוא לא יותר מ- 150,000

ההלוואה מיועדת לבעלי עסקים למטרת השקעה בעסק (רכישת ציוד, שיפוץ, שיווק, ועוד)

מטרה:

הגוף האחראי:

פירוט ההלוואה:

ללא ריבית והצמדה

ריבית:
תחומי סיוע:

עד 45 חודשים

תקופת פירעון:

תנאי סף:

 • היזמים השקיעו הון עצמי בעסק

 • גיל היזמים הינו 22 עד 65

 • נדרשים 3 ערבים

 • לעסק יש תיק במע"מ

 • על היזמים להציג תכנית עסקית של העסק

הערות:

גובה סיוע עד:

100,000 ₪

שם ההלוואה:

סולם יעקב

קהלי יעד:

ההלוואה מיועדת ליזמים המקימים עסק חדש ואינם יכולים לקבל הלוואה מהבנק לצורך מימון העסק

הקמת עסק חדש

מטרה:

הגוף האחראי:

פירוט ההלוואה:

​ללא ריבית

ריבית:

הקמת עסק חדש

תחומי סיוע:

עד 5 שנים כאשר תינתן תקופת דחייה של עד 6 חודשים על החזר תשלומי הקרן ("גרייס").

תקופת פירעון:

הלוואה ללא ערבים

ההלוואה מיועד אך ורק ליזמים המקימים עסק חדש ואינם יכולים לקבל מימון מהבנק

הערות:

גובה סיוע עד:

400,000 ₪

שם ההלוואה:

קרן נס

קהלי יעד:

יזמים מאזור הנגב ואוכלוסיות מוחלשות הצריכים מימון לצורך הקמה או הרחבת עסק

הקמה או הרחבת עסק

מטרה:

הסוכנות היהודית

הגוף האחראי:

פירוט ההלוואה:

​פריים + 1.5%

ריבית:

הקמה או הרחבת עסק וניהול הון חוזר

תחומי סיוע:

עד 6 שנים כאשר תינתן תקופת דחייה של עד 12 חודשים על החזר תשלומי הקרן ("גרייס")

תקופת פירעון:

ההלוואה תינתן בהכנסת 1-3 ערבים, תלוי בהיקף ההלוואה

הערות:
רוצים להקים עסק? זקוקים להלוואה לעסק? צריכים עזרה בניהול העסק?
תנו למומחים של מט"י רעננה לסייע לכם

!הטופס נשלח בהצלחה

bottom of page