top of page

הבלוג העסקי

  • תמונת הסופר/תמ.ט.י. רעננה

5 נקודות שכל יזם סטארט-אפ צריך לדעת

1. התמקד בערך השוק מקד את הרעיון העסקי סביב צורך ממשי עם שוק וקהלי יעד מוגדרים. יכול להיות שיש לך רעיון טכנולוגי נפלא להקמת סטארט אפ, אך רצוי שכבר בהתחלה תבדוק לעומק את פוטנציאל המוצר מהבחינה השיווקית. הכוונה לתכנן את שרשרת ה"ערך" של השוק אליו מפנים את הפתרון. בדרך זו אפשר להעריך בצורה טובה יותר את הצורך האמיתי בו, רמת הביקוש ולצפות את החסמים האפשריים. בהערכה זו ,בטרם הוקמה חברת סטארט אפ, חשוב לראות את הדברים מנקודת המבט של קהל המטרה.

2. מפת דרכים דאג לבנות תוכנית עסקית המבהירה בצורה מדויקת את אבני הדרך של החברה בתהליך  פיתוחה. הגדר את המטרות והיעדים הנדרשים בכל אחד מאבני הדרך באופן שיביאו את אותו סטארט אפ להשגת הישגים בעלי ערך עסקי. קיימת חשיבות רבה לשלב זה, כיוון שכך יוצרים את תפישת הערך של המיזם בעיני החברה עצמה, השוק והמשקיעים הפוטנציאלים. כיום תכנית עסקית יכולה לבוא בתצורות שונות של מסמכים ומצגות שכולן עונות על אותן שאלות.

3. כולם בשביל אחד בנה סביבך צוות בעל כישורים סינרגטיים ובעיקר בעלי הוכחת יכולת ביצוע עסקי וטכנולוגי כאחד. דאג שבצוות יהיה מנהל שיוכל להוביל את המיזם על פי הדגשים הנדרשים בכל אחד מהשלבים השונים בבניית סטארט אפ מצליח. על המנהל וצוות העובדים, למרכז את מאמצי המיזם סטארט אפ על-פי מפת הדרכים שהוגדרה, על מנת להגיע להישגים האסטרטגיים הנדרשים לפיתוח המיזם כישות עסקית מצליחה.

4. זמן קצר לשוק בנה את העסק בצורה כזו שיוכל לייצר מכירות ואף רווח בתקופת זמן קצרה יחסית, של שנים בודדות, עוד באבני הדרך הראשוניים של המיזם. כיום ישנה ציפייה ממיזמי סטארט אפ מוצלחים להגיע למכירות ורווחיות עוד בטרם יגיעו להנפקה ציבורית ראשונה.

5. השקעות כיום יותר מתמיד צומצמה האבחנה בין מקורות המימון הראשוניים של המיזם. בעבר חברות סטארט אפ נמנעו לגייס מימון ממשלתי בגלל המגבלות שיצר חוק המו"פ,  שהעיקרית שבהן היא איסור מכירת הקניין הרוחני של החברה. מה שמנע מקרנות הון להשקיע בחברות שקיבלו ממימון ממשלתי. כיום לאחר צמצום משמעותי באותן הגבלות, ובינהן ביטול מגבלה זו, חברות יכולות לקבל מימון ממשלתי בשלב הראשוני ללא חשש מגיוסים עתידיים מקרנות. חשוב לגייס את המימון שיספיק לחברת סטארט אפ החדשה לבצע את אבני הדרך תוך השגת הישגים הנדרשים שיקרבו אותה לשוק ולגיוס הבא.

Commentaires


bottom of page