top of page
שלח הודעה למטי

מעוניין לקבל פרטים נוספים?

שלח את הטופס מטה ונחזור אליך עם המידע

הטופס נשלח בהצלחה

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות:

 

מאחר שהגוף מ.ט.י רעננה (להלן "העמותה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן-"האתרים"), החליטה העמותה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי העמותה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת העמותה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

איסוף מידע:

 

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, העמותה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

בנוסף, אנחנו לא מקבלים ולא שומרים באופן אוטומטי מידע מהמחשב ומהדפדפן שלך, כולל כתובת ה- IP שלך, מאפייני התוכנה והחומרה ופרטי העמוד שבו ביקשת לצפות.

 

מאגר המידע:

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של העמותה ובאחריותה.

השימוש במידע:

 

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.

 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים.

 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

 • ליצירת קשר באמצעות אימייל.

 • לספק תוכן שיווקי מותאם אישית.

 

פרטיות מסחר אלקטרוני:

אנחנו הבעלים הבלעדיים של המידע שנאסף באתר. המידע על פיו ניתן לזהותך לא יימכר, יוחלף, יועבר, או יינתן לאף חברה אחרת בשל כל סיבה שהיא ללא הסכמתך, מלבד מידע הכרחי להשלמת בקשה ו/או עסקה, כגון משלוח הזמנה.

 

דיוור ישיר אלקטרוני:

 

העמותה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. העמותה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

הסרה מרשימת תפוצה:

 

אנחנו משתמשים בכתובת האימייל שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים להזמנה שלך, חדשות עמותה מזדמנות, מידע על מוצרים קשורים וכד'. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל אימיילים בעתיד, אנחנו מצרפים הוראות מפורטות להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל אימייל.

 

 

מסירת מידע לצד שלישי:

 

העמותה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.

 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין העמותה שתחייב חשיפת פרטיך.

 • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין.

 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

 • אם העמותה תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

אבטחת מידע:

 

העמותה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, העמותה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

Cookies:

 

אנחנו לא אוספים ולא משתמשים בקבצי קוקי בשום צורה. כמו כן, דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

זכות לעיין במידע:

 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל info@startup.org.il  או באמצעות פקס מס': 09-7602245

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 

שינויים במדיניות הפרטיות:

 

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

הסכמה:

 

באמצעות שימוש באתר שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.

bottom of page